Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

16. 11. 2022 Špela K. (Urad župana) 603
16.11.2022
Javna naznanila in razgrnitve
06.01.2023 do 23:59
3505-0001/2019
15.11.2022
Sanja Sivec Levpušček
sanja.sivec-levpuscek@tolmin.si
05 38 19 532