Javno naznanilo za predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Občino Tolmin

3. 11. 2017 Izbrisan U. 6610
03.11.2017
Javna naznanila in razgrnitve
01.05.2020 do 00:00
18.08.2017