Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Jože Režonja, predstavnik AMD Tolmin
 • član, Gregor Poljak, predstavnik Občinskega sveta Občine Tolmin
 • članica, Suzana Konec, predstavnica Medobčinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
 • članica, Martina Kenda, predstavnica VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
 • član, Ivica Maksimović, predstavnik Policijske postaje Tolmin
 • član, Matjaž Borovničar, predstavnik Komunale Tolmin d.o.o.
 • član, mag. Darko Hrast, predstavnik Občinske uprave Občine Tolmin
 • članica, Barbara Gruntar, predstavnica Gimnazije Tolmin
 • članica, Ana Volarič, predstavnica Zdravstvenega doma Tolmin
 • članica, Romana Svetičič, predstavnica Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči
 • članica, Suzana Torkar Panjtar, predstavnica Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo
 • članica, Mojca Torkar Pahor, predstavnica Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin