Ureditev mladinskih prostorov v južnem prizidku športne dvorane ŠC Tolmin

852
Ostalo
2024
250.000,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Šolski center Tolmin, Dijaška ul. 12B, Tolmin, 5220 Tolmin
2022
december 2024

Podatki o financiranju