Projekti LAS (ESPR)

1458
LAS projekti, Proračun RS, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
V teku
območje LAS Dolina Soče, 5220 Tolmin