Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj ter stanovanj za mlade

Pravna podlaga