Sklep o določitvi parkirnine na parkiriščih v mestu Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem