Sklep o določitvi parkirnine na parkirišču v Modreju

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem