Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva