Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva